Mail   08 - 22 20 00 

 

  Fri hemleverans över 5000 kr

  Personlig service

  3 butiker i Stockholm 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Köp- och leveransvillkor

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument för enskilt bruk. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen (KKL SFS 1990:932)

 1. Varans överlämnande

Varan överlämnas i enlighet med de leveransvillkor nedan. Om kunden inte hämtar varan enligt överenskommelse eller vid leverans till honom inte tar emot varan på avtalad tid skall han ersätta säljarens tilläggskostnader.

 2. Ansvar för varan

Ansvaret för varan övergår till kunden när varan har överlämnats.

 3. Undersökning av varan

Köparen är skyldig att vid mottagandet av varan undersöka om varan har synliga skador. Anmärkning om synlig skada ska göras omedelbart vid godsets mottagande och antecknas i transporthandlingen eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av chaufför eller avlämnare och handling eller anteckning i handdator om skada, ska fotas av dig som kund. Detta för att verifiera att skada har noterats. Det är vidare upp till köparen att kontrollera och verifiera att de varor som mottages i butik eller vid leverans är de som beställts.

Dold skada ska anmälas till Folkhemmet snarast, dock senast fyra (4) dagar efter mottagandet.

 4. Fel på varan

Folkhemmet ansvarar för att varan är felfri när den leveras. Utöver ansvaret för fel enligt KKL svarar säljaren för fabrikationsfel som finns vid leverans eller som visat sig efter leveransen och som reklamerats senast 12 månader därefter. Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär eller normalt underhåll. Garantin omfattar inte heller ansvar för skador som har uppkommit efter köpet, om Folkhemmet gör sannolikt att skadan beror på försummad eller felaktig hantering.

 5. Reklamation

Om kunden åberopar att varan är felaktig skall han inom skälig tid från det att han upptäckt eller borde upptäckt felet informera Folkhemmet. Folkhemmet följer allmänna reklamationsnämndens villkor. Reklamationer ska alltid anmälas via formuläret www.folkhemmet.com/reklamation och innehålla bilder på felaktigheten för att säljaren ska kunna etablera ärendet. Om fel i varan skulle uppstå på ett sådant sätt att det föranleder en reklamation så kan Folkhemmet endast arbeta med dessa ärenden vardagar mellan kl 09.00-17.00. Folkhemmet återkoplar till Er i ärendet inom fem vardagar. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Om du har fått en vara som är fraktskadad måste detta anmälas till oss inom 4 arbetsdagar.

 6. Avhjälpning av fel eller omleverans

Folkhemmet åtar sig att avhjälpa produktfel som Folkhemmet ansvarar för. Undantaget om avhjälpandet innebär oskälig kostnad för Folkhemmet. Kunden har rätt att få felet avhjälpt genom reparation eller leverans av felfri vara. Vid bedömningen av sättet för avhjälpande skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle haft om den varit felfri. Vidare gäller för att få felef avhjälpt i hemmet eller om kunden vill ha en ny vara transporterad till och utbytt i hemmet att kunden tidigare erhållit eller köpt transport av varan via
Folkhemmet eller Folkhemmets partner.

 7. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel

Kunden är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna in varan i butik och att efter reparationen hämta varan eller vid reparationen i bostaden hålla varan tillgänglig på överenskommen tid. Om kunden försummar att hålla varan tillänglig enligt överenskommelse kommer Folkhemmet att debitera transport till nästa tillfälle kunden och Folkhemmet kommer överens om att felet kan avhjälpas.

 8. Konsumentens avbeställningsrätt

Intill dess att varan avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa varan mot en ersättning om upp till 70% av produktens värde till säljaren. Företag har ingen avbeställningsrätt. Vid avbeställning fakturerar säljaren köparen de kostnader som uppkommit i samband med beställningen.

 9. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas i tingsrätt.

 10. Äganderättsförbehåll

Samtliga varor säljs med äganderättsförbehåll. Det innebär att varan tillhör säljaren till full likvid erlagts.

 11. Försäljning till minderåriga

Folkhemmet ingår inga avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Ångerrätt

Du har ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (DHL). Du ska meddela Folkhemmet via mail att du ångrar dig inom 14 dagar. Ångerrätten på 14 dagar gäller från dagen du tar emot varan och varan ska även vara skickad eller inlämnad i vår butik i Täby inom 14 dagar. Du kan ångra dig utan att ha hämtat ut varan men du måste alltid meddela Folkhemmet. Även om du inte har hämtat ut varan ska du betala returfrakten. Du har rätt att undersöka varan du har köpt. Varan ska vara i lika gott skick som när du fick den, det vill säga omonterad, oanvänd, oskadd samt i orginalemballage. Endast transparant tejp får användas vid förslutning och detta gäller samtliga produkter. Kund ombesörjer själv att skicka tillbaka varan och står för returfrakten. Om emballaget var skadat vid leverans ska du kontakta Folkhemmet med bilder på detta för att avgöra hur det ska skickas tillbaka. Skickar du tillbaka dina varor utan orginalemballage så görs ett avdrag på 50-90% av varans värde.

Vid köp av en vara som är specialbeställd så gäller inte ångerrätten. Detta är produkter som tillverkas efter dina önskemål samt/eller beställs från utlandet. Som exempel är soffor där du väljer tyg och designmöbler från Italien specialbeställningar. Alla varor som räknas som en specialbeställning är märkta på produktsidan. Vid avbokning av specialbeställd vara tar Folkhemmet en avgift mellan 30-100%.

För mer information om ångerrätt så rekommenderar vi Konsumentverkets hemsida (https://www.konsumentverket.se/). Där kan du även ladda ner och skriva ut deras ångerblankett om du vill utöva din ångerrätt. Denna blankett är dock inget krav från Folkhemmets sida för att du ska kunna utnyttja din ångerrätt. 

Returadress Folkhemmet: Leverantörsvägen 2, 187 66 Täby.

OBS! Använd en frakttjänst som erbjuder utkörning till vår returadress. Vi kommer inte att hämta ut försändelser som levereras till ombud. 

Observera att ångerrätt inte gäller för företagskunder eller vid köp i butik.

Återbetalning

Tidsfrist:
Konsumenten har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då Folkhemmet mottagit meddelandet.
Återbetalning sker först när varan har inkommit till oss. Varan ska alltid lämnas in till eller skickas till vårt huvudlager som ligger i samma lokal som vår butik i Täby/Arninge på Leverantörsvägen 2 i Täby.

Villkor:
Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köpet. Returfrakt står konsument för. Fraktkostnad återbetals inte. Återbetalningsbelopp beror på i vilka omständigheter varan har returerats. Se Ångerrätt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uthämtning i butik

Du kan välja att hämta din order i någon av våra butiker i Stockholms län. Dock så rekommenderar vi att hämta stora varor i Täby butiken som ligger på markplan. Vi förbehåller oss också rätten att neka möjligheten för uthämtning av större varor i somliga butiker och kommer erbjuda uthämtning i annan butik och/eller utkörning. När varan har kommit till butiken kommer du som kund att meddelas via mail. Påminnelser kommer att skickas om inte ordern hämtas ut.

Vid köp via vår hemsida. Om du inte som kund inte hämtat ut din order från butiken inom 20 dagar, så kommer en hanteringsavgift på 300 kr att tas ut vid avbokning/retur. 

Leverans inom Stockholmsområdet

Pris: 1490 kr / 995 kr över 5000kr

Villkor vid hemleverans (Stockholm)

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du som mottagare kvitterar fraktsedeln åt transportören. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäcks när varorna avemballeras. Om reklamation inte mottagits inom denna tid anses du ha godtagit det skick som varan mottagits i. Folkhemmet följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Folkhemmet står för returkostnaden vid reklamation om produkten blivit reklamerad tre gånger utan att Folkhemmet har kunnat tillgodose kunden en fullgod produkt. Vi ber dig att kontakta oss omedelbart för att handläggningen skall kunna ske snarast möjligt. 

Tänk på att det är kundens ansvar att dina varor går in i villan eller uppför trapporna i trapphuset där du bor. Det går inte att lämna tillbaka varor som inte kommer in eller inte får plats. 

Vid inbärning förbehåller sig Folkhemmet rättan att friskriva sig från skador av fastigheten vid inbärning i samband med trånga pasager och trappor.

Om du ska få leverans till en ö utan bro med bilväg reserverar Folkhemmets sig rättan att ta en extra avgift om 400kr för leverans. Leveranstiden kan även bli längre vid dessa tillfällen

Leverans till övriga Sverige

Gratis frakt på alla ordrar över 5000kr. Större varor levereras till tomtgräns medans mindre levereras till närmaste utlämningsställe.* Ordrar under 5000kr kostar 95kr till 495 kr i frakt (ej inbärning). Större varor levereras till tomtgräns medans mindre levereras till närmaste DHL ombud. Vid byte av leveransadress förbehåller sig Folkhemmet rätten att ta ut en serviceavgift om 250kr som täcker våra kostnader för ändringen. En avgift på 395 kr tillkommer om inte kund kan ta emot leverans vid överenskommen tid. Vid retur av icke uthämtade eller levererade varor tar vi ut en returkostnad mostvarande vår speditörs returkostnad, dock minimum 395 kr. 

Leverans sker av antingen DHL eller Postnord och sker på vardagar under dagtid. Ibland går det att lösa kvällsfrakt men då mot pristillägg.

* = Observera att vid leveranser till mindre öar har fraktbolaget inte möjlighet att leverera till tomtgräns utan antingen till kaj på fastland eller till kaj på ön. Det sistnämnda går endast i vissa fall och då endast efter att du som kund skrivit på fullmakt för överlämning av varan till annan speditör (dvs båtbolaget) i samband med tidbokning för leveransen. Speditören kontaktar dig med den information du behöver. 

Efter att du blivit kontaktad av fraktbolaget måste hemleverans ske inom 5 arbetsdagar. Om detta överstigs förbehåller sig Folkhemmet rättighet att fakturera eventuella tilläggskostnader vi får t.ex lagerhyra hos speditören.

Fraktskador

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du som mottagare skriver under fraktsedeln åt transportören. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäcks när varorna avemballeras. Du ska även reklamera fraktskadan till Folkhemmet inom 4 dagar. Folkhemmet följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Detta gäller både hemleverans samt hämtning i butik eller postenombud.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturavillkor Qliro (privatperson)

Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas via e-post till den mejladress du anger vid köpet. 

Vid försenad betalning skickas en påminnelse till dig och det utgår en förseningsavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid ytterligare försening tillkommer en lagstadgad inkassoavgift.

Vid fakturaköp förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning genom Qliro AB. Insamling och behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att vi ska kunna behandla ditt önskemål om 14 dagars kredit.

Delbetalning Qliro

När du väljer delbetalning får du genast besked om din ansökan har beviljats och vi kan hantera ditt köp omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka och välja ett alternativt betalningssätt.

Du kan ha ett eller flera pågående delbetalningsköp och Qliro sammanställer dem på en månadsfaktura som skickas till dig via e-post i mitten av varje månad. Du kan när som helst under delbetalningstiden betala hela din kvarvarande skuld.

Vid försenad betalning skickas en påminnelse till dig och det utgår en förseningsavgift om 135 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid ytterligare försening tillkommer en lagstadgad inkassoavgift.

Vid köpet förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning genom Qliro AB. Insamling och behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att vi ska kunna behandla ditt önskemål om kreditköp.

Kontakta Qliro

För personlig service kan du ringa till Qliros kundtjänst på telefon 08 - 40 900 300.

Måndag - Fredag: 08:00 - 18:00

Helger: 11:00 - 15:00

Kortköp

Betalning med kort sker via Qliros kassa och reserveras från ditt konto direkt. När vi skickat varan drar vi sedan beloppet.

Fakturavillkor Företag

För detta betalningsalternativ behöver ni vara ett svenskt registrerat företag och ange korrekt organisationsnummer.

Betalningstid för faktura är 30 dagar från att ordern skickats från butiken. Fakturan skickas via epost när ordern skickas. Det är du som kredittagare som ansvarar för att betalningen inkommer inom angiven tidsram enligt de villkor du godkänt vid val av betalningsalternativ ”faktura”.

Vid utebliven betalning från näringsidkare/juridisk person debiteras förseningsersättning i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., samt dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande referensränta med ett tillägg om 24,00%.

 

Svenska Folkhemmet Möbler & Inredning AB

Organisationsnummer: 556773-4891

Visa min önskelista (0)
Produkter

Handla

Information

To top