Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Julkampanj! 15% i presentkort på alla köp över 10 000 kr

Köp- och leveransvillkor

 

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument för enskilt bruk. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen (KKL SFS 1990:932)

 1. Varans överlämnande

Varan överlämnas i enlighet med de leveransvillkor nedan. Om kunden inte hämtar varan enligt överenskommelse eller vid leverans till honom inte tar emot varan på avtalad tid skall han ersätta säljarens tilläggskostnader.

 2. Ansvar för varan

Ansvaret för varan övergår till kunden när varan har överlämnats.

 3. Undersökning av varan

Köparen är skyldig att vid mottagandet av varan undersöka om varan har synliga skador. Anmärkning om synlig skada ska göras omedelbart vid godsets mottagande och antecknas i transporthandlingen eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av chaufför eller avlämnare och handling eller anteckning i handdator om skada, ska fotas av dig som kund. Detta för att verifiera att skada har noterats. Det är vidare upp till köparen att kontrollera och verifiera att de varor som mottages i butik eller vid leverans är de som beställts.

Dold skada ska anmälas till Folkhemmet snarast, dock senast fyra (4) dagar efter mottagandet.

 4. Fel på varan

Folkhemmet ansvarar för att varan är felfri när den levereras. Utöver ansvaret för fel enligt KKL svarar säljaren för fabrikationsfel som finns vid leverans eller som visat sig efter leveransen och som reklamerats senast 12 månader därefter. Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär eller normalt underhåll. Garantin omfattar inte heller ansvar för skador som har uppkommit efter köpet, om Folkhemmet gör sannolikt att skadan beror på försummad eller felaktig hantering.

Specifika krav som du som köpare har på en vara, som inte står i produktbeskrivning, i benämningen eller som du kan förvänta dig utifrån bildmaterial, ska alltid stå i skrift i ordern vid beställning. Ett exempel kan vara måttet från golv till undersidan på ett visst bord är viktigt för just dig. Om detta inte står i skrift i ordern, så anses det inte som fel på varan ifall varan inte skulle uppfylla ditt/dina specifika krav.

 5. Reklamation

Som kund har du tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Om varan som du beställt hos oss skulle vara felaktig eller om det uppstått fel eller oskäligt dröjsmål vid leverans, så får du reklamera varan eller köpet. Du kan då ha rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet på egen hand. I väsentliga fall, så kan du ha rätt att få häva köpet och få pengarna tillbaka. Du kan dessutom ha rätt att kräva skadestånd. Om du åberopar att varan är felaktig ska du inom skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet informera Folkhemmet. Vänligen spara emballage/kartong till varan. Om du återkommit till oss inom två månader från det att du märkt ett fel eller bör märkt felet i varan, så anses det att du återkommit i rätt tid. Sker inte reklamationen inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts samt senast inom tre år och två månader från det att du mottagit vara, förlorar du rätten att åkalla eventuella gällande påföljder enligt konsumentköplagen gentemot oss.

Vi ber dig att anmäla din reklamation via formuläret på www.folkhemmet.com/reklamation med bilder på felaktigheterna, så att vi kan påbörja ditt ärende. Fullständiga kontaktuppgifter finner du i slutet av dessa köp- och leveransvillkor. Om fel i varan skulle uppstå på ett sådant sätt att det föranleder en reklamation så kan Folkhemmet endast arbeta med dessa ärenden vardagar mellan kl. 09.00-17.00. Vi återkopplar till Er i ärendet senast inom fem vardagar, oftast tidigare. Om du har fått en vara som är fraktskadad ber vi dig att ta bilder på detta och snarast anmäla detta till oss inom fyra arbetsdagar. Om en reklamation blir godkänd så kommer Folkhemmet att stå för de eventuella extra fraktkostnader och dylikt som är relaterade till reklamationen.

 6. Avhjälpning av fel eller omleverans

Folkhemmet åtar sig att avhjälpa produktfel som Folkhemmet ansvarar för. Undantaget om avhjälpandet innebär oskälig kostnad för Folkhemmet. Kunden har rätt att få felet avhjälpt genom reparation eller leverans av felfri vara. Vid bedömningen av sättet för avhjälpande skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle haft om den varit felfri. Vidare gäller för att få felet avhjälpt i hemmet eller om kunden vill ha en ny vara transporterad till och utbytt i hemmet att kunden tidigare erhållit eller köpt transport av varan via

Folkhemmet eller Folkhemmets partner.

 7. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel

Kunden är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna in varan i butik och att efter reparationen hämta varan eller vid reparationen i bostaden hålla varan tillgänglig på överenskommen tid. Om kunden försummar att hålla varan tillänglig enligt överenskommelse kommer Folkhemmet att debitera transport till nästa tillfälle kunden och Folkhemmet kommer överens om att felet kan avhjälpas.

 8. Konsumentens avbeställningsrätt

Intill dess att varan avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa varan mot en ersättning om upp till 70% av produktens värde till säljaren. Företag har ingen avbeställningsrätt. Vid avbeställning fakturerar säljaren köparen de kostnader som uppkommit i samband med beställningen.

 9. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden eller EU:s tvistlösningswebbplats ODR som tvistlösningsorgan, i den mån dessa nämnder är behöriga. Tvisten kan också prövas i tingsrätt.

 

Allmänna Reklamationsnämnden

besöksadress: Kungsholmstorg 5, 11221 Stockholm.

postadress:     box 174, 101 23 Stockholm

webbsida:       arn.se

 

EU ODR

webbsida:       ec.europa.eu/consumers/odr

 

 10. Äganderättsförbehåll

Samtliga varor säljs med äganderättsförbehåll. Det innebär att varan tillhör säljaren till full likvid erlagts.

 11. Försäljning till minderåriga

Folkhemmet ingår inga avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

 


 

Ångerrätt

Du har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Hos oss på Folkhemmet har ångerrätt i upp till 30 dagar. Ångerrätten på 30 dagar gäller från dagen du tar emot varan och du ska inom denna tid anmäla att du ångrar ditt köp via mail till oss. Efter detta så ska varan skickas eller inlämnas i vår butik i Täby inom 14 dagar från att du anmält att du vill ångra ditt köp. Du kan ångra dig utan att ha hämtat ut varan men du måste alltid meddela Folkhemmet att du vill ångra ditt köp. Även om du inte har hämtat ut varan ska du betala returfrakten. Du har rätt att undersöka varan du har köpt men om du vill returnera din vara/varor så ska den/dessa vara i lika gott skick som när du fick den, det vill säga omonterad, oanvänd, oskadd samt i originalemballage. Endast transparant tejp får användas vid förslutning och detta gäller samtliga produkter. Kund ombesörjer själv att skicka tillbaka varan och står för returfrakten. Om emballaget var skadat vid leverans ska du kontakta Folkhemmet med bilder på detta för att avgöra hur det ska skickas tillbaka. Skickar du tillbaka dina varor utan originalemballage så görs ett avdrag på 50-90% av varans värde.

Vid köp av en vara som är specialbeställd så gäller inte ångerrätten. Detta är produkter som tillverkas efter dina önskemål samt/eller beställs från utlandet. Som exempel är soffor där du väljer tyg och designmöbler från Italien specialbeställningar. Alla varor som räknas som en specialbeställning är märkta på produktsidan. Vid avbokning av specialbeställd vara tar Folkhemmet en avgift mellan 30-100%.

För mer information om ångerrätt så rekommenderar vi Konsumentverket och deras "Hallå konsument" hemsida (https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/angerratt/). Där kan du även ladda ner och skriva ut deras ångerblankett (tryck här för att komma till blanketten) om du vill utöva din ångerrätt. Denna blankett är dock inget krav från Folkhemmets sida för att du ska kunna utnyttja din ångerrätt. 

Returadress Folkhemmet: Leverantörsvägen 2, 187 66 Täby.

OBS! Använd en frakttjänst som erbjuder utkörning till vår returadress. Vi kommer inte att hämta ut försändelser som levereras till ombud. 

Observera att ångerrätt inte gäller för företagskunder eller vid köp i butik.

Återbetalning

Tidsfrist:

Konsumenten har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då Folkhemmet mottagit meddelandet.

Återbetalning sker först när varan har inkommit till oss eller när vi mottagit bevis om att du återsänt varan (till korrekt lageradress). Varan ska alltid lämnas in till eller skickas till vårt lager som ligger i samma lokal som vår butik i Täby/Arninge på Leverantörsvägen 2, 187 66 Täby.

Villkor:

Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köpet. Returfrakt står konsument för. Fraktkostnad återbetals inte. Återbetalningsbelopp beror på i vilka omständigheter varan har returnerats. Se Ångerrätt.

 


 

Uthämtning i butik

Du kan välja att hämta din order i någon av våra butiker i Stockholms län. Dock så rekommenderar vi att hämta stora varor i Täby butiken som ligger på markplan. Vi förbehåller oss också rätten att neka möjligheten för uthämtning av större varor i somliga butiker och kommer erbjuda uthämtning i annan butik och/eller utkörning. När varan har kommit till butiken kommer du som kund att meddelas via mail. Påminnelser kommer att skickas om inte ordern hämtas ut.

Vid köp via vår hemsida. Om du inte som kund inte hämtat ut din order från butiken inom 20 dagar, så kommer en hanteringsavgift på 300 kr att tas ut vid avbokning/retur. 

Leverans inom Stockholmsområdet

Pris: 1490 kr / 995 kr över 5000kr

De senaste åren har varit speciella i många avseenden, och år 2022 är tyvärr inget undantag. På grund av omständigheter beträffande tillverkningen av vissa specifika utemöbler kommer en tilläggsavgift på 490 kr adderas på det ordinarie priset. Vid beställning av möbler som omfattas av tillägget visas detta som en fraktavgift, men detta är alltså en tilläggsavgift på utvalda möbler– inte en fraktkostnad. Denna tilläggsavgift finns markerad på de produkter som omfattas av avgiften. Om du köper flera produkter där avgift tillkommer, betalar du endast en avgift på hela din order/beställning. Vi ber om ursäkt för besväret. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta kundtjänst på [email protected] eller ring 08-22 20 00.

 

Villkor vid hemleverans (Stockholm)

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du som mottagare kvitterar fraktsedeln åt transportören. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäcks när varorna avemballeras. Om reklamation inte mottagits inom denna tid anses du ha godtagit det skick som varan mottagits i. Folkhemmet följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Folkhemmet står för returkostnaden vid reklamation om produkten blivit reklamerad tre gånger utan att Folkhemmet har kunnat tillgodose kunden en fullgod produkt. Vi ber dig att kontakta oss omedelbart för att handläggningen skall kunna ske snarast möjligt. Om du som kund ej är hemma och/eller ej är kontaktbar vid överenskommen tid för leverans, så kommer du att bli debiterad den faktiska kostnaden för den eventuella extra leveransen samt tillhörande avgifter. Om du dock själv hämtar din order på det lager där ordern står, så tillkommer inte några kostnader eller avgifter. 

Tänk på att det är kundens ansvar att dina varor går in i villan eller uppför trapporna i trapphuset där du bor. Det går inte att lämna tillbaka varor som inte kommer in eller inte får plats. 

Vid inbärning förbehåller sig Folkhemmet rättan att friskriva sig från skador av fastigheten vid inbärning i samband med trånga passager och trappor.

Om du vill få leverans till en ö med bilväg reserverar Folkhemmets sig rättan att ta en extra avgift om leveransbolaget tar ut detta. Denna extra avgift kan variera mellan 400 kr till 800 kr. Vi kommer självklart att informera om denna avgift så snart vi kan, innan leverans, så att du kan ta ett beslut. Leveranstiden kan även bli längre vid dessa transporter. 

Leverans till övriga Sverige

Gratis frakt på alla ordrar över 5000kr. Större varor levereras till tomtgräns medans mindre levereras till närmaste utlämningsställe.* Ordrar under 5000kr kostar 95kr till 495 kr i frakt (ej inbärning). Större varor levereras till tomtgräns medans mindre levereras till närmaste DHL ombud. Vid byte av leveransadress förbehåller sig Folkhemmet rätten att ta ut en serviceavgift om 250kr som täcker våra kostnader för ändringen. En avgift på 495 kr tillkommer om inte kund kan ta emot leverans vid överenskommen tid. Vid retur av icke uthämtade eller levererade varor tar vi ut en returkostnad motsvarande vår speditörs returkostnad, dock minimum 495 kr. 

Leverans sker oftast med DHL men kan också levereras med LGT, Bring, Postnord, DSV etc. beroende på vara och förutsättningar. Leveranser sker på vardagar under dagtid. Ibland går det att lösa kvällsfrakt men då mot pristillägg.

* = Observera att vid leveranser till mindre öar har fraktbolaget inte möjlighet att leverera till tomtgräns utan antingen till kaj på fastland eller till kaj på ön. Det sistnämnda går endast i vissa fall och då endast efter att du som kund skrivit på fullmakt för överlämning av varan till annan speditör (dvs båtbolaget) i samband med tidbokning för leveransen. Speditören kontaktar dig med den information du behöver. 

Efter att du blivit kontaktad av fraktbolaget måste hemleverans ske inom 5 arbetsdagar. Om detta överstigs förbehåller sig Folkhemmet rättighet att fakturera eventuella tilläggskostnader vi får t.ex lagerhyra hos speditören.

Fraktskador

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du som mottagare skriver under fraktsedeln åt transportören. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäcks när varorna avemballeras. Du ska även reklamera fraktskadan till Folkhemmet inom 4 dagar. Folkhemmet följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Detta gäller både hemleverans samt hämtning i butik eller postombud.

 


GDPR, datainsamling och integritetspolicy 

All information om detta finner du på vår sida som du när längst ner på hemsidan eller tryck här. 

Betalningssätt

Vi erbjuder faktura, delbetalning, konto samt kortbetalningar.

Faktura, delbetalning och konto erbjuder vi samarbete med Avarda, en del av TF Bank. Vid köptillfället görs en sedvanlig kreditbedömning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få hem en kopia av kreditupplysningen per post. Kreditgivare är Avarda, en del av TF Bank. Fullständiga villkor för faktura, delbetalning och konto ser du i kassan innan du genomför köpet men här är även länkar till, Avardas kreditvillkor samt Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation.

 

Faktura för privatpersoner

Vi erbjuder en avgiftsfri 30-dagars faktura, som skickas samband med leverans av din order. Fakturan skickas till dig per e-post. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr.

Du kan välja att betala hela fakturabeloppet på en gång eller senare ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar, då läggs ditt köp över på ett Konto. Det lägsta beloppet att delbetala står angivet på fakturan. Mer information om Konto nedan samt i de fullständiga villkoren.

 

Betala i din egen takt

Kontobesked skickas per e-post i mitten av varje månad, för fullständiga villkor se här. Med denna delbetalning ges möjlighet att betala i egen takt upp till 36 månader.

 

Räntefri delbetalning

Vi erbjuder räntefri delbetalning på 4/6/12 månader.

Delbetalning 4 månader med en uppläggningsavgift: 95 kr och aviseringsavgift på f.n. 39 kr.

Delbetalning 6 månader med en uppläggningsavgift på 195 kr och aviseringsavgift på f.n. 39 kr.

Delbetalning på 12 månader med en uppläggningsavgift på 295 kr och en aviseringsavgift på f.n. 39 kr.

 

Företagsfaktura

Fakturan levereras via e-post. 30 dagars kredit, fakturaavgift 49 kr.

 

Kortbetalning

Vi använder 3D Secure som är en global säkerhetsstandard utvecklad av Visa och Mastercard för internetbetalning. Överföringen krypteras, vilket innebär att ingen obehörig kan komma åt dina kortuppgifter. Pengarna dras från ditt kort när du godkänner ordern. Betalningen går via betalväxeln Nets.  All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av Nets och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Vi har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter. Vid betalning med kort fyller du i ditt kortnummer, kortets giltighetstid och CVC/CVV-kod. Vi accepterar betalning med VISA och MasterCard som är utställda i Sverige och övriga Norden.

  

Svenska Folkhemmet Möbler & Inredning AB

Leverantörsvägen 2, 187 66 Täby

Organisationsnummer: 556773-4891

 
 
 
 

 

To top