08 - 22 20 00

  •   Fraktfritt över 5000 kr
  •   Öppet köp
  •   Personlig Service
  •   Bra priser
Produkten har blivit tillagd i varukorgen

  08 - 22 20 00

Cart00 kr

Köp- och leveransvillkor

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument för enskilt bruk. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen (KKL SFS 1990:932)

1. Varans överlämnande

Varan överlämnas i enlighet med de leveransvillkor som bifogas. Om kunden inte hämtar varan enligt överenskommelse eller vid leverans till honom inte tar emot varan på avtalad tid skall han ersätta säljarens tilläggskostnader.

 2. Ansvar för varan

Ansvaret för varan övergår till kunden när varan har överlämnats.

 3. Undersökning av varan

Köparen är skyldig att vid mottagandet av varan undersöka om varan har synliga skador. Anmärkning om synlig skada ska göras omedelbart vid godsets mottagande och antecknas i transporthandlingen eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av chaufför eller avlämnare . Det är vidare upp till köparen att kontrollera och verifiera att de varor som mottages i butik eller vid leverans är de som beställts.

Dold skada ska anmälas till Folkhemmet snarast, dock senast fyra (4) dagar efter mottagandet.

 4. Fel på varan

Folkhemmet ansvarar för att varan är felfri när den leveras. Utöver ansvaret för fel enligt KKL svarar säljaren för fabrikationsfel som finns vid leverans eller som visat sig efter leveransen och som reklamerats senast 12 månader därefter. Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär eller normalt underhåll. Garantin omfattar inte heller ansvar för skador som har uppkommit efter köpet, om Folkhemmet gör sannolikt att skadan beror på försummad eller felaktig hantering.

 5. Reklamation

Om kunden åberopar att varan är felaktig skall han inom skälig tid från det att han upptäckt eller borde upptäckt felet informera Folkhemmet. Folkhemmet följer allmänna reklamationsnämndens villkor. Reklamationer ska alltid anmälas via formuläret www.folkhemmet.com/reklamation och innehålla bilder på felaktigheten för att säljaren ska kunna etablera ärendet. Om fel i varan skulle uppstå på ett sådant sätt att det föranleder en reklamation så kan Folkhemmet endast arbeta med dessa ärenden vardagar mellan kl 10.00-19.00. Folkhemmet återkoplar till Er i ärendet inom fem vardagar. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Om du har fått en vara som är fraktskadad måste detta anmälas till oss inom 4 arbetsdagar.

 6. Avhjälpning av fel eller omleverans

Folkhemmet åtar sig att avhjälpa produktfel som Folkhemmet ansvarar för. Undantaget om avhjälpandet innebär oskälig kostnad för Folkhemmet. Kunden har rätt att få felet avhjälpt genom reparation eller leverans av felfri vara. Vid bedömningen av sättet för avhjälpande skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle haft om den varit felfri. Vidare gäller för att få felef avhjälpt i hemmet eller om kunden vill ha en ny vara transporterad till och utbytt i hemmet att kunden tidigare erhållit eller köpt transport av varan via
Folkhemmet eller Folkhemmets partner.

 7. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel

Kunden är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna in varan i butik och att efter reparationen hämta varan eller vid reparationen i bostaden hålla varan tillgänglig på överenskommen tid. Om kunden försummar att hålla varan tillänglig enligt överenskommelse kommer Folkhemmet att debitera transport till nästa tillfälle kunden och Folkhemmet kommer överens om att felet kan avhjälpas.

 8. Konsumentens avbeställningsrätt

Intill dess att varan avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa varan mot en ersättning om upp till 80% av produktens värde till säljaren.

Företag har ingen avbeställningsrätt. Vid avbeställning fakturerar säljaren köparen de kostnader som uppkommit i samband med beställningen.

 9. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas i tingsrätt.

 10. Äganderättsförbehåll

Samtliga varor säljs med äganderättsförbehåll. Det innebär att varan tillhör säljaren till full likvid erlagts.

11. Försäljning till minderåriga

Folkhemmet ingår inga avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Ångerrätt

Du har ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (DHL). Du ska meddela Folkhemmet via mail att du ångrar dig inom 14 dagar. Ångerrätten på 14 dagar gäller från dagen du tar emot varan och varan ska även vara skickad eller inlämnad i vår butik i Täby inom 14 dagar. Du kan ångra dig utan att ha hämtat ut varan men du måste alltid meddela Folkhemmet. Även om du inte har hämtat ut varan ska du betala returfrakten. Du har rätt att undersöka varan du har köpt. Men för att kunna ångra köpet måste den vara i väsentligt oförändrat skick i orginalemballage. Kund ombesörjer själv att skicka tillbaka varan och står för returfrakten. Om emballaget var skadat vid leverans ska du kontakta Folkhemmet med bilder på detta för att avgöra hur det ska skickas tillbaka. Skickar du tillbaka dina varor utan orginalemballage så görs ett avdrag på 50-90% av varans värde.

Vid köp av en vara som är specialbeställd så gäller inte ångerrätten. Alla varor som har en leveranstid på 3 veckor eller mer räknas som en specialbeställd vara. Vi avbokning eller retur av specialbeställd vara tar Folkhemmet en avgift mellan 20-100%.

Observera att ångerrätt inte gäller för företagskunder eller vid köp i butik.

Återbetalning

Tidsfrist:
Konsumenten har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då Folkhemmet mottagit meddelandet.
Återbetalning sker först när varan har inkommit till oss. Varan ska alltid lämnas in till eller skickas till vårt huvudlager som ligger i samma lokal som vår butik i Täby/Arninge på Leverantörsvägen 2 i Täby.

Villkor:
Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köpet. Returfrakt står konsument för. Fraktkostnad återbetals inte. Återbetalningsbelopp beror på i vilka omständigheter varan har returerats. Se Ångerrätt.

Villkor vid hemleverans (Stockholm)

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du som mottagare kvitterar fraktsedeln åt transportören. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäcks när varorna avemballeras. Om reklamation inte mottagits inom denna tid anses du ha godtagit det skick som varan mottagits i. Folkhemmet följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Folkhemmet står för returkostnaden vid reklamation om produkten blivit reklamerad tre gånger utan att Folkhemmet har kunnat tillgodose kunden en fullgod produkt. Vi ber dig att kontakta oss omedelbart för att handläggningen skall kunna ske snarast möjligt. 

Tänk på att det är kundens ansvar att dina varor går in i villan eller uppför trapporna i trapphuset där du bor. Det går inte att lämna tillbaka varor som inte kommer in eller inte får plats. 

Vid inbärning förbehåller sig Folkhemmet rättan att friskriva sig från skador av fastigheten vid inbärning i samband med trånga pasager och trappor.

Om du ska få leverans till en ö utan bro med bilväg reserverar Folkhemmets sig rättan att ta en extra avgift om 400kr för leverans. Leveranstiden kan även bli längre vid dessa tillfällen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leverans inom Stockholmsområdet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leverans till övriga Sverige

Gratis frakt på alla ordrar över 5000kr. Större varor levereras till tomtgräns medans mindre levereras till närmaste utlämningsställe.* Ordrar under 5000kr kostar 95kr till 495 kr i frakt. Större varor levereras till tomtgräns medans mindre levereras till närmaste utlämningsställe. Vid byte av leveransadress förbehåller sig Folkhemmet rätten att ta ut en serviceavgift om 250kr som täcker våra kostnader för ändringen. Samma avgift tillkommer om inte kund kan ta emot leverans vid överenskommen tid. Vid retur av icke uthämtade eller levererade varor tar vi ut en returkostnad mostvarande vår speditörs returkostnad. 

* = Observera att vid leveranser till mindre öar har fraktbolaget inte möjlighet att leverera till tomtgräns utan antingen till kaj på fastland eller till kaj på ön. Det sistnämnda går endast i vissa fall och då endast efter att du som kund skrivit på fullmakt för överlämning av varan till annan speditör (dvs båtbolaget) i samband med tidbokning för leveransen. Speditören kontaktar dig med den information du behöver. 

Fraktskador

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du som mottagare kvitterar fraktsedeln åt transportören. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäcks när varorna avemballeras. Om reklamation inte mottagits inom 4 dagar anses du ha godtagit det skick som varan mottagits i. Folkhemmet följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Detta gäller både hemleverans samt hämtning i butik eller postenombud.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturavillkor Klarna (privatperson)

Genom vårt samarbete med Klarna kan vi erbjuda privatpersoner att handla mot faktura eller delbetalning. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 24 % per år.

Delbetalning Klarna

Fast delbetalning från Klarna innebär att du delar upp din betalning på 6, 12 eller 24 månader. Du vet från början vilken din månadskostnad blir – och du vet när du har betalat klart. Vid fast delbetalning beräknas räntekostnaden på det totala utestående beloppet, vilket betyder att månadskostnaden blir högre den första månaden och lägre den sista månaden.

I samband med köpet görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post. Om Klarna finner att du inte har tillräckligt betalningsutrymme för att fullfölja betalningsåtagandet förbehåller sig Klarna rätten att neka din ansökan om delbetalning.

Kontakta Klarna

För personlig service kan du ringa till Klarna kundtjänst på telefon 08-120 120 10.

Måndag - Torsdag: 08:00 - 20:00

Fredagar: 08:00 - 18:00

Helger: 10:00 - 17:00

Kortköp

Betalning med kort sker via Klarnas kassa och dras från ditt konto direkt.

Fakturavillkor Företag

För detta betalningsalternativ behöver ni vara ett svenskt registrerat företag och ange korrekt organisationsnummer.

 

Svenska Folkhemmet Möbler & Inredning AB

Organisationsnummer: 556773-4891

Visa min önskelista (0)
Produkter

Handla

Information

To top