Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Stor efterfrågan på utemöbler - vänta inte för länge!

Reklamation

 

Vi är självklart måna om att din produkt ska uppfylla de förväntningar som du har. Du har som kund alltid tre års reklamationsrätt på samtliga varor från oss enligt Konsumentköplagen. Reklamationsrätten behandlar fabrikationsfel och eventuellt dolda skador på de varor som du har köpt hos oss. Anmälan om reklamation måste göras inom skälig tid efter det att du upptäckt eller borde ha märkt felet. Kontakten vid reklamation sköts via mail och skulle vi behöva flera uppgifter, så kontaktar vi dig. Ditt ärendenummer vid en reklamation kommer att vara ditt ordernummer. 

 

Skicka in din reklamation här:
Ladda upp bilder. Du måste ladda upp minst två stycken.
Giltiga bildformat: gif/jpeg/png.


Emballageskador?
Bifoga bilder på emballaget här tack.

 

Information om reklamation 

Emballage ska alltid sparas vid och efter uppackning, ifall fel upptäcks vid leverans. Vänligen var noggrann med att ta tydliga, förklarande och flera bilder på det eventuella skadan/felet. Skulle det gälla något som inte kan ses med en bild så ta vänligen en översiktbild på själva produkten och beskriv mer detaljerat. 

Vid fraktskada så är det viktigt att du har anmält detta till personen som levererar din vara till dig. Det innefattar att du har en bild på kvittens om skada (intyg om fraktskada) från ombud/chaufför. Dold skada ska anmälas till Folkhemmet snarast, dock senast fyra (4) dagar efter mottagandet.

Vid reklamation av en vara vars skada är synlig vid avemballering får varan inte monteras innan en reklamationsanmälan skickats in till folkhemmet och ett godkännande för montering har givits från reklamationsavdelningen här på folkhemmet.  

Vid en godkänd reklamation hjälper vi dig enligt följande:

  • I första hand avhjälpa felet.
  • I andra hand ersätta dig med en ersättningsvara.
  • I tredje hand ge dig en skälig ersättning genom presentkort/prisavdrag.

Vi på Folkhemmet förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt Konsumentköplagen. Vid reklamationer tar Folkhemmet hänsyn till de villkor och riktlinjer som kommer från Allmänna reklamationsnämnden samt beslut vid en eventuell tvist. Du kan också läsa mer om reklamationer på www.konsumentverket.se

Läs mer

Köparen är skyldig att vid mottagandet av varan att undersöka om varan har synliga. Anmärkning om synlig skada ska göras omedelbart vid godsets mottagande och antecknas i transporthandlingen eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av chaufför eller avlämnare och handling eller anteckning i handdator om skada, ska fotas av dig som kund. Detta för att verifiera att skada har noterats. Det är vidare upp till köparen att kontrollera och verifiera att de varor som mottages i butik eller vid leverans är de som beställts.

Folkhemmet ansvarar för att varan är felfri när den levereras. Utöver ansvaret för fel enligt KKL svarar säljaren för fabrikationsfel som finns vid leverans eller som visat sig efter leveransen och som reklamerats senast 12 månader därefter. Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär eller normalt underhåll. Garantin omfattar inte heller ansvar för skador som har uppkommit efter köpet, om Folkhemmet gör sannolikt att skadan beror på försummad eller felaktig hantering.

Om kunden åberopar att varan är felaktig skall hen inom skälig tid från det att hen upptäckt eller borde ha upptäckt felet informera Folkhemmet. Folkhemmet följer allmänna reklamationsnämndens villkor. Reklamationer ska alltid anmälas via formuläret www.folkhemmet.com/reklamation och innehålla bilder på felaktigheten för att säljaren ska kunna etablera ärendet. Om fel i varan skulle uppstå på ett sådant sätt att det föranleder en reklamation så kan Folkhemmet endast arbeta med dessa ärenden vardagar mellan kl 09.00-17.00. Folkhemmet återkopplar till Er i ärendet inom fem vardagar. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Om du har fått en vara som är frakt skadad måste detta anmälas till oss inom 4 arbetsdagar.

Folkhemmet åtar sig att avhjälpa produktfel som Folkhemmet ansvarar för. Undantaget om avhjälpandet innebär oskälig kostnad för Folkhemmet. Kunden har rätt att få felet avhjälpt genom reparation eller leverans av felfri vara. Vid bedömningen av sättet för avhjälpande skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle haft om den varit felfri. Vidare gäller för att få felet avhjälpt i hemmet eller om kunden vill ha en ny vara transporterad till och utbytt i hemmet att kunden tidigare erhållit eller köpt transport av varan via Folkhemmet eller Folkhemmets partner.

Kunden är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna in varan i butik och att efter reparationen hämta varan eller vid reparationen i bostaden hålla varan tillgänglig på överenskommen tid. Om kunden försummar att hålla varan tillgänglig enligt överenskommelse kommer Folkhemmet att debitera transport till nästa tillfälle kunden och Folkhemmet kommer överens om att felet kan avhjälpas.

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas i tingsrätt.

To top